ЦИТАРАБИН - БИКОВЕ-И-ЛЕКАРСТВА


Избор На Редактора
Възможно ли е да забременеете без проникване?
Възможно ли е да забременеете без проникване?
Цитарабинът е активното вещество в антинеопластично лекарство, известно като арацитин. Това инжекционно лекарство е показано за лечение на лица с рак, неговото действие предотвратява разпространението на ракови и туморни клетки