КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА БЕБЕТО, СИН НА МАЙКА С ДИАБЕТ? - ОБЩА КЛИНИЧНА

Какви са последиците за бебето, син на майка с диабет?Избор На Редактора
Тиоколхикозид (Coltrax)
Тиоколхикозид (Coltrax)
Последиците за бебето, детето на майка с диабет, когато диабетът не се контролира, са главно малформации в централната нервна система, сърдечно-съдовата система, пикочните пътища и скелета. Други последици за бебето с майка с диабет