РЕСУСЦИТАЦИЯ ОТ УСТА НА УСТА - ПЪРВА ПОМОЩ

Ресусцитация от уста на устаИзбор На Редактора
Реактивна хипогликемия: какво представлява, симптоми и как да се потвърди
Реактивна хипогликемия: какво представлява, симптоми и как да се потвърди
Дишането уста в уста се извършва, за да се осигури кислород, когато човек претърпи сърдечно-дихателен арест, стане в безсъзнание и не диша. След извикване на помощ и повикване на 192, дишането уста в уста трябва да се прави с компресии